Marketing 2.0

Mine siste foredrag har fokusert på sosiale medier og marketing. De som har sett mitt forrige vil fort se at introduksjonen her er ganske lik, så dette er ikke nytenkning på høyt nivå.

Hensikten min i år har vært å åpne så manges øyne og sinn som mulig for å forstå at:

  1. Sosiale medier har kommet for å bli
  2. Sosiale medier er IKKE facebook og 14-åringer
  3. Brukerne har fått og tatt makt
  4. Vi må forstå og respektere brukerne
  5. Vi må finne måter å bygge verdi inn i våre produkter, tjenester og kommunikasjon
  6. Vi må lære å krype før vi kan gå
  7. Vi må begynne nå

Dette har også for meg vært et lærerikt år, og jeg har fått mye både konstruktiv og motiverende feedback på det jeg har snakket om.

Martin Deinoff  og Klaus Silberbauer (kollegaer fra Sverige og Danmark) har vært store inspirasjonskilder som jeg gleder meg til å jobbe mer sammen med i tiden fremover, og som jeg uhemmet har stjålet ideer fra 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.