Med over 20 erfaring har jeg mye å bidra med. Jeg har drevet to byråer og vært i toppledelsen i et av nordens mest toneangivende byråer. På starten av 2000-tallet tok jeg over og drev frem et lite webbyrå før ferden min gikk videre til Cobra som ble kjøpt av Creuna. I Creuna satt jeg i toppledelsen i nesten 11 år, og de siste 4 årene var jeg CMO og jobbet både i Norge og i Norden. Fra 2017 til 2019 bygget jeg opp et helt nytt design og innovasjonsbyrå før tiden var kommet til å starte opp for meg selv.

Jeg leies ofte inn som rådgiver eller sparringspartner for ledelsen og spesielt rettet mot råd om den teknologiske utviklingen og innen markedsføring og kommunikasjon. Jeg har flere gange gått inn i en «management for hire» rolle i kortere og lengre perioder.

I dag sitter jeg i flere styrer og hjelper mindre byråer og selskaper som vil komme videre og bli større. Mitt fokus er å bidra til sunn vekst i selskapene og organisasjonene jeg hjelper. Jeg ønsker å være til stede for ledelsen i selskapet og bidrar gjerne aktivt ut over de ordinære styremøtene.

Gjennom alle mine år som foredragsholder, programleder og konferansier blir jeg ofte spurt om å hjelpe folk som ønsker å bli bedre på scene. Jeg har utarbeidet et par enkle konsepter for nettopp dette.

Kontakt meg her!